Derk te Riet Bandparodist

Met Dorus
terug naar de
50-60er jaren

Een gezellige
voorstelling van
2x 30 minuten
voor senioren